TekenTrekTrainer (HOR, S/111092) Beaujean mw. drs. ing. D.J.M.A. (Desirée)

Inleiding en motivatie

Rode ringen op de huid zijn symptomen die voorkomen tijdens de eerste fase van de ziekte van Lyme. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat in Nederland de huisarts bezocht met rode ringen op de huid sterk toegenomen. In 1994 werd bij 6.000 mensen in Nederland rode ringen geconstateerd. In 2009 waren dat er 22.000. In totaal liepen in 2009 in Nederland ruim 1 miljoen mensen een tekenbeet op. Ongeveer 20% van alle teken is besmet met de Borrelia-bacterie. Het RIVM wil het aantal tekenbeten en het aantal gevallen van de ziekte van Lyme verminderen.
Daarom wil het RIVM naast het geven van voorlichting mensen ook vaardiger maken in het uittrekken van teken. Op het moment wordt het uittrekken van teken geoefend door kruidnagels uit een sinaasappel te trekken. Deze manier van oefenen bootst de realiteit echter niet goed na. Kruidnagels zijn namelijk groter en minder breekbaar dan teken. Daarom heeft het RIVM samen met het Lectoraat Kunststoftechnologie van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle het plan opgevat een trainingsmiddel te ontwikkelen waarmee het verwijderen van teken op een realistische manier geoefend kan worden: de TekenTrekTrainer.
Het doel van het RIVM is om de TekenTrekTrainer in eerste instantie in Nederland, maar later ook in de rest van Europa te verspreiden. De TekenTrekTrainer zal echter eerst in kleine oplage geproduceerd worden, om zo te onderzoeken of de inzet van het trainingsmiddel het gewenste effect heeft.

Doel

Het RIVM wil naast het geven van voorlichting over teken en de ziekte van Lyme mensen ook vaardiger maken in het verwijderen van teken.

Innovatieve aspecten

Tot nu toe heeft het RIVM zich altijd gericht op het geven van informatie over teken en de ziekte van Lyme. Dit is de eerste keer dat we een product ontwikkelen waarmee de vaardigheden van professionals en eventueel ook publiek getraind kunnen worden.

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

Het prototype is ontwikkeld samen met Hogeschool Windesheim, Lectoraat Kunststoftechnologie in Zwolle. De productie van de TekenTrekTrainer zal openbaar aanbesteed worden via Negometrix. Of de marketing en logistiek van de TekenTrekTrainer ook aanbesteed zal worden of binnen het RIVM verzorgd zal worden is op dit moment nog onduidelijk.

Beoogd vervolg

  • Er wordt een pakket van eisen opgesteld.
  • Er wordt een aanbesteding gedaan in Negometrix voor de productie van de TekenTrekTrainer.
  • Er wordt uitgezocht of de marketing en logistiek van de TekenTrekTrainer ook aanbesteed zal worden of binnen het RIVM verzorgd zal worden.