Een methode om het eten van fruit (het maken van gezonde keuzes) met gedragsbeïnvloeding te stimuleren. De bedoeling is om mensen op het werk via een app fruit te laten bestellen voor de volgende dag. (S/133092) M. Geurts

Inleiding en motivatie

Eet 200 gram groente en 2 stuks fruit per dag. Deze aanbeveling nemen veel mensen zich vaak voor, om het op een later moment te vergeten, uit te stellen, of toe te geven aan de verleiding van ongezondere snacks. Gedragseconomen beschrijven dit gedrag als een conflict tussen een ‘planner’ en een ‘doener’ die in ons zit. Wij hebben met een enquête onder RIVM-medewerkers eenzelfde discrepantie geïdentificeerd. Van de 318 ondervraagden wil 83% twee stuks fruit per dag eten, en geeft 51% aan dit ook daadwerkelijk te doen! De keuzes die horen bij een betere gezondheid zijn dus lastig!

Doel(en)

Hoe kunnen we mensen bijstaan hun goede intenties om te zetten in daden? Anders gesteld; hoe kunnen we RIVM-ers helpen meer groenten en fruit te eten?

Innovatieve aspecten

De slimme oplossing is een service waarmee RIVM-ers zich met een interactieve app verbinden aan de voornemens van hun eigen ‘planner’. Met de app (werknaam: Fruit-Tinder) bestellen mensen op een leuke manier, door te ‘swipen’, dagelijks hun fruit voor de volgende dag. Het fruit wordt bezorgd door Sodexo, op een centrale plek nabij de werkplek.
In de nabijheid van verleidingen is men aangewezen op een uitputbare bron van zelfcontrole. Door ruim vóór werkelijke consumptie op een leuke manier al te kiezen voor fruit, wordt uitstellen en vergeten bemoeilijkt en verleiding weerstaan makkelijker. Fruit-Tinder helpt mensen zo in de keuzes die horen bij 2 betaalbare gezonde levensjaren extra in 2020.

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

De app wordt ontwikkeld in samenwerking met digitaal-consultancybedrijf Ind-e.co. Daarnaast heeft Sodexo aangegeven geïnteresseerd te zijn en worden momenteel hun mogelijkheden verkend. Onze voorkeur gaat uit naar groenten en fruit die op een duurzame manier geteeld zijn.

Beoogd vervolg

In het geval dat Fruit-Tinder effectief is, kan de app als concreet product worden uitgerold bij andere (overheids)instanties buiten het RIVM. Op basis van voortschrijdend inzicht kan de service geoptimaliseerd worden en wordt de kennis over gedragseconomie binnen het RIVM blijvend vergroot.