Overzicht van alle speerpunten van het Strategisch Programma RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015-2018

Gezondheid en afweer

Gezondheid en afweer
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu helpt de overheid met de vraag: Waarom wordt de een ziek en de ander niet?

Gezondheidseconomie

Gezondheidseconomie
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt kennis om zo veel mogelijk gezondheid uit een euro te halen.

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt hoe we effectief kunnen communiceren over risico's voor gezondheid en omgeving.

Integrale risicobeoordeling

Integrale risicobeoordeling
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu helpt de overheid met de vraag: Welke risico's voor gezondheid en milieu vinden we aanvaardbaar?

Kennisintegratie voor beleidsondersteuning

Kennisintegratie voor beleidsondersteuning
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bundelt kennis over gezondheid, veiligheid en milieu en helpt de overheid maatregelen te nemen op deze terreinen.

Wiskundige modellering van ziekten

Wiskundige modellering van ziekten
Met rekenmodellen schatten we in hoe de volksgezondheid gaat veranderen en welke factoren hier invloed op hebben.