Wiskundige modellen die rekening houden met psychologische determinanten: controle van Chlamydia transmissie (iMPaCT, S/113004) Heijne, dr. J.C.M. (Janneke)

Inleiding en motivatie

Wiskundige modellen worden gebruikt om de impact te schatten van interventies die men kan inzetten voor infectieziektebestrijding. In deze modellen wordt meestal geen rekening gehouden met psychologische determinanten, zoals risicoperceptie en impulsiviteit, ook niet bij met modelleren van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening )). Naast psychologische determinanten, ontbreekt bij eerdere modeleringsstudies vaak ook het systematisch onderzoeken van de impact van gedragsverandering, zowel op de korte termijn (na diagnose) en lange termijn (seksuele carrières). Door het toevoegen van psychologische factoren en gedragsverandering aan modellen, wordt de schatting van het effect van de interventies nauwkeuriger en verbeterd de prioritering van de interventies.
In ons project gebruiken we de soa Chlamydia trachomatis (chlamydia), die met antibiotica behandelbaar is, als case studie, omdat de controle van deze infectie op populatie niveau uitdagend is; onder andere vanwege het hoge aantal herinfecties na de behandeling. Het veranderen van gedrag na een diagnose is daarom van vitaal belang voor het verminderen van het aantal herinfecties. Aangezien veel geïnfecteerde mensen zich niet bewust zijn van hun chlamydia infectie, zijn preventieve gezondheidsmaatregelen (zoals het gebruik van condooms) afhankelijk van psychologische determinanten. Het opnemen van dergelijke determinanten in modellen is dus belangrijk om goed te kunnen voorspellen of een interventie effectief zal zijn.
Innovatief in dit project is de nauwe samenwerking tussen wiskundig modelleurs, epidemiologen en gedragswetenschappers en de directe vertaling naar advies voor volksgezondheidsbeleid.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het algemene doel van dit voorstel is om wiskundige modellering en gedragswetenschappen te combineren, waardoor modellen de impact van interventies nauwkeuriger kunnen schatten. Meer specifiek willen we de link tussen gedrags- en psychologische determinanten en chlamydia (her)infectie bestuderen, en wiskundige modellen voor geneesbare soa ontwikkelen.

Aanpak en methoden

Een klinische studie die als doel heeft gegevens over het seksuele gedrag en psychologische determinanten te verzamelen van mensen die een soa-kliniek bezoeken. In de klinische studie worden bij de deelnemers vragenlijsten afgenomen op vier verschillende tijdstippen binnen een jaar. Om gedrags- en psychologische determinanten te kunnen koppelen aan (her-)infecties, worden de deelnemers getest op chlamydia bij inschrijving en bij follow-up na 6 maanden.
In het tweede deel ontwikkelen we een wiskundig model (deterministic pair compartmental’ model). Psychologische determinanten die sterk geassocieerd zijn met het oplopen van chlamydia worden aanvankelijk opgenomen in het model. Daarnaast zal de impact van gedragsverandering systematisch worden onderzocht, zowel theoretische veranderingen in gedrag, als gedrag op basis van de resultaten van de klinische studie. We zullen modellen vergelijken met verschillende mate van complexiteit, die gevalideerd worden door hun vermogen om de (her) infecties aangetroffen in de klinische studie te reproduceren. Het ultieme model zal in staat zijn om de impact van bestaande en nieuwe interventies exacter te voorspellen.

Verwachte resultaten

Wiskundige modellen die (veranderingen in) gedrag en psychologische determinanten kunnen beschrijven. Inzicht in welke gedrags- en psychologische determinanten voorspellen wie (her)infecties oplopen. Een (inter)nationaal symposium gehouden op het RIVM.

Geplande producten

Wiskundige modellen, advies voor publieke gezondheids- en/of beleidsmedewerkers over effectieve toekomstige interventies voor de controle van (geneeslijke) soa, artikelen in internationale peer-reviewed journals, proefschrift.