Centrum Veiligheid

Het Centrum Veiligheid (VLH) richt zich op de fysieke veiligheid in Nederland. Fysieke veiligheid heeft betrekking op die situaties waarin sprake is van (dreigende) ongevallen en incidenten en de hieruit voortvloeiende effecten. De focus ligt hierbij op ongevallen met chemische, biologische, radiologische, nucleaire agentia (CBRN-agentia), en op ongevallen met een fysische achtergrond.

Kerntaak van het centrum is de ondersteuning van de overheid (lokaal, regionaal, nationaal) bij alle stappen van de veiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.


Bij ongevallen, incidenten en rampen biedt het centrum directe operationele ondersteuning met de Milieu Ongevallen Dienst (MOD). Daarnaast biedt VLH ondersteuning bij preventie en voorbereiding, bijvoorbeeld het ondersteunen van de handhaving en bescherming met kennis. Ook voert VLH scenario- en risicoanalyses uit als ondersteuning van het veiligheidsbeleid.

Het Centrum Veiligheid staat onder leiding van drs. A.S. (Aukje) Hassoldt.

Expertisevelden VLH

  • Rampen en incidenten
  • Respons
  • Straling
  • Externe veiligheid
  • Arbeidsveiligheid
  • Medische milieukunde
  • Nazorg
  • Security
  • Risicobeoordeling

 

Contact

VLH
 

Contactgegevens
 

Telefoon
 

+31 (0)30 274 36 18
 

Fax
 

+31 (0)30 274 4442

E-mail
 

secretariaat-vlh@rivm.nl
 

 

Home / Over RIVM / Organisatie / Centra / Centrum Veiligheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu