Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANVNational Network of Safety and Security Analysts) is een kennisnetwerk dat sinds 2011 analyses maakt in het kader van de Strategie Nationale Veiligheid. Dat doet zij in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie namens de Stuurgroep Nationale Veiligheid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt deel aan de kerngroep ANV. Het secretariaat van het ANV is gevestigd bij het RIVM.

Nationale veiligheid bestrijkt een breed terrein en treft vele disciplines. Om het werkveld van de nationale veiligheid te bestrijken is daarom besloten om kennisorganisaties in een netwerkstructuur (het ANVNational Network of Safety and Security Analysts) te laten opereren. Het ANV is tevens opgericht om continuïteit, borging van kennis en multidisciplinaire aanpak rondom analyses op het gebied van nationale veiligheid te versterken. Voorheen werden deze analyses gerapporteerd in de Nationale Risicobeoordeling (NRB), maar in 2016 zijn zij in de vorm van een Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP), met onderliggende themarapportages, gepresenteerd. Daarnaast voert het ANV ook themaverdiepingen en challenges uit (middel om een groep experts in korte tijd in besloten setting een reeks scenario’s te laten genereren, gevoed door input uit bredere brainstormsessies).

Kern ANV

Het ANV bestaat uit een vaste kern van zes organisaties (de Taakgroep) die gezamenlijk beschikken over brede, multidisciplinaire expertise op het gebied van nationale veiligheid. Op deze wijze wordt de all hazard benadering voor de analyses gegarandeerd en de eenheid in methodologie en overkoepelende analyses geborgd. De vaste kern wordt gevormd door:

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (tevens Secretariaat van het netwerk)
  • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC)
  •  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
  • Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
  • Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ring ANV

De zes instellingen in de kern dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit van de analyses. Specifieke, aanvullende expertise wordt kan echter ook worden geleverd door andere organisaties in het netwerk (de ring). Het gaat om kennisinstellingen, diensten, bedrijven en onderzoeksbureaus die, afhankelijk van de kennisvraag, worden ingeschakeld bij de productie van (specifieke) analyses van nationale veiligheidsonderwerpen. Zowel de organisaties in de kern als de ring stellen experts en analisten ter beschikking, die in werkgroepen (met wisselende samenstelling) inhoudelijke activiteiten uitvoeren.

Secretariaat ANV

Het Secretariaat ANV is gevestigd bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bestaat uit een algemeen secretaris, werkgroep coördinatoren en projectondersteuning. Het Secretariaat draagt zorg voor de processturing, voortgangsbewaking en ondersteuning van het tot stand brengen van de analyses binnen de Strategie Nationale Veiligheid en in het bijzonder voor het Nationaal Veiligheidsprofiel. Het Secretariaat ANV is het vaste aanspreekpunt voor de Stuurgroep Nationale Veiligheid, de Interdepartementale Werkgroep Nationale Veiligheid en de aangesloten departementen.

Het Nationaal Veiligheidsprofiel

In 2007 formuleerde het kabinet de Strategie Nationale Veiligheid. Die strategie heeft tot doel de nationale veiligheid te versterken via een gezamenlijke, kabinetsbrede aanpak. De Strategie Nationale Veiligheid omvat de rampen, crises of dreigingen die onze nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en wat daar aan gedaan kan worden. Onderdeel van de Strategie is het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP). Het NVP geeft periodiek (vierjaarlijks) een all hazard overzicht van de belangrijkste risico’s voor de nationale veiligheid. Het NVP beschrijft bovendien technologische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid en er wordt aangegeven hoe de risico’s zich naar verwachting op de middellange termijn kunnen ontwikkelen.