Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu streeft op diverse manieren naar vernieuwing . Zo voert het RIVM projecten uit in het kader van het Strategisch Programma RIVM. Met SPRStrategisch Programma RIVM doen we meer dan de directe vragen van opdrachtgevers beantwoorden. We bereiden ons voor om antwoord te geven op de vragen die 'morgen' gesteld gaan worden.

Strategisch Programma RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (SPRStrategisch Programma RIVM )

Toekomstige problemen op het gebied van volksgezondheid en milieu vragen om een antwoord. Technologische vernieuwingen bieden ons hierbij nieuwe mogelijkheden. We innoveren en vergaren nieuwe kennis, waardoor we met SPR onderwerpen kunnen onderzoeken waarvan het RIVM ziet dat die nu én in de toekomst een grote maatschappelijke relevantie hebben. Daarmee willen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst bijdragen aan het verbeteren van de volksgezondheid en de leefomgeving in Nederland.

Het RIVM kiest elke vier jaar een aantal inhoudelijke thema's. Op deze manier blijft de inhoudelijke focus goed aansluiten bij trends in de samenleving en de wetenschap. RIVM'ers kunnen projectvoorstellen indienen voor deze speerpunten.

SPR 2019-2022

Het huidige programma van SPR richt zich op acht thema’s : blootstelling en gezondheidseffecten, leefomgeving en gezondheid, circulaire economie, duurzame zorg en preventie, integraal voedselbeleid , safety en security, perceptie en gedrag, en methoden voor verzameling en analyse van data.

SPR 2015-2018

Het Strategisch Programma RIVM (SPR) 2015-2018 omvat nieuwe speerpunten en nieuwe projecten voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling.

Bekijk het online jaaroverzicht Impact met kennis voor een overzicht van de activiteiten in 2017.