Het aantal bezoekers van de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website in 2017 en andere cijfers over de zichtbaarheid van het RIVM in de (social) media zijn samengevat onder "Maatschappelijke zichtbaarheid". De cijfers over het personeelsbestand, bijvoorbeeld de man/vrouw-verdeling, staan weergegeven onder "Personeel". De balans en de staat van baten en lasten van het RIVM in 2017 zijn te vinden onder "Financiën".