Het afgelopen jaar is het aantal unieke bezoekers van de Nederlandse site ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2016  (-1%).  Het aantal bekeken pagina's vertoonde een lichte stijging (+3%). De site in het Engels kende een duidelijke toename in het aantal unieke bezoekers met bijna 25% en voor het aantal bekeken pagina's met iets minder dan +15%. Het aantal volgers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op social media nam duidelijk toe variërend van ruim een kwart voor LinkedIn tot 150% voor Instagram.

Het meest bezochte onderwerp op RIVM.nl in 2017 was hepatitis met 161.484 pageviews voor de typen a, b en c samen. De bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhalskanker volgen daarna met elk rond de 130.000 pageviews. De plaatsen 4 tot en met 9 zijn voor infectieziekten waarvan de ziekte van Lyme het meest is bekeken. Op nummer 10 van de meest populaire onderwerpen staat het bevolkingsonderzoek borstkanker.

De meest besproken onderwerpen in 2017 waren de effecten van het eten van vlees op de gezondheid en op duurzaamheid, en het syndroom van Down gevolgd door drie onderwerpen op het gebied van milieu/omgeving op de gezondheid: kunstgras (rubbergranulaat), het nationale hitteplan en smog.

In 2017 kreeg het RIVM ruim 7000 publieksvragen. Dat is een stijging van zo'n 8% ten opzichte van 2016 (6578). Het aantal vragen over infectieziekten is in totaal licht gedaald (3%). Met name het aantal vragen over infectieziekten in het algemeen is gedaald (1527 in 2016); het aantal vragen over het Rijksvaccinatieprogramma is daarentegen gestegen (848 in 2016).  Het aantal vragen over volksgezondheid en zorg is in 2017 toegenomen met zo'n 18%  (1789 vragen in 2016). Deze stijging zit met name in het aantal vragen over de bevolkingsonderzoeken en de griepprik (respectievelijk 998 en 39 in 2016).  Ten opzichte van 2016 is het aantal vragen over milieu en veiligheid met bijna 25% gestegen (respectievelijk 1087 en 1344).