U bevindt zich op: Home Actueel Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stof

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stof

Perfluorhexaan-1-sulfonzuur (PFHxS) is toegevoegd aan de kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV. Daarom is deze stof ook toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Zouten van perfluorhexaan-1-sulfonzuur vallen ook onder deze toevoeging. Deze stof kan zich in de voedselketen ophopen omdat het een zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof is. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.

Deze stof is op 24 augustus 2017 als ZZS toegevoegd in de database, die u kunt raadplegen via "Zoek stoffen". U kunt ook de ZZS lijst direct bekijken.

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over REACH bijlage IV.
Lees meer over PBT/zPzB.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.