U bevindt zich op: Home Actueel Testversie ZZS Navigator beschikbaar

Testversie ZZS Navigator beschikbaar

Gewijzigd op:11-01-2018

De ZZS navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke groepen van ZZS voor kunnen komen bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in milieuvergunningen.

Op deze website is een testversie van de ZZS Navigator beschikbaar als Excel tool.

Deze testversie van de ZZS navigator geeft een algemene indruk van combinaties van ZZS groepen en de branches waarin ze kunnen voorkomen. De tool is nog niet voor alle branches volledig ingevuld. Voor specifieke situaties blijft nader onderzoek noodzakelijk. Het RIVM toetst in 2018 of dit hulpmiddel tegemoet komt aan de wensen van het bevoegd gezag.

Meld svp uw bevindingen

De testversie is beschikbaar tot 1 april 2018. We stellen uw opmerkingen en aanvullingen op deze testversie vanuit uw praktijk zeer op prijs. Zowel op de bruikbaarheid in het algemeen maar ook specifiek over het voorkomen van ZZS (stoffen of stofgroepen) bij specifieke branches. U kunt deze inzenden naar de helpdesk van deze website. We gebruiken uw opmerkingen om zo spoedig mogelijk ná 1 april een aangepaste versie beschikbaar te stellen.

 

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.