U bevindt zich op: Home Normen Consumenten TDI

TDI

Gewijzigd op:30-11-2017

TDI staat voor Tolerable Daily Intake, Tolerabele Dagelijkse Inname. Het is een schatting van de hoeveelheid van een stof die men dagelijks kan binnenkrijgen gedurende het leven, zonder merkbaar effect op de gezondheid.

TDI waarden vindt u op andere websites.

Voor stoffen die niet snel worden uitgescheiden en die in het lichaam kunnen accumuleren wordt soms een Tolerable Weekly Intake (TWI) of een Tolerable Monthly Intake (TMI) vastgesteld. De TWI en TMI houden rekening met variatie in dagelijkse consumptiepatronen van de mens.

Doel van TDI's 

De TDI wordt gebruikt als norm (gezondheidskundige grenswaarde) voor stoffen die niet bewust aan voedsel of drinkwater worden toegevoegd en er dus niet in horen te zitten. Dat zijn bijvoorbeeld contaminanten en stoffen in het innamewater van drinkwaterzuiveringsinstallaties.
Voor deze stoffen wordt de term "tolerable" geprefereerd boven de term "acceptable" zoals bij de ADI

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van TDI’s in de EU en Nederland vindt u op de pagina over contaminanten.

TDI's vinden

De toxicologie van contaminanten is beschreven in EFSA opinies, opgesteld door het Contam Panel. Deze opinies kunt u te vinden op de EFSA website of in het EFSA Journal. Hierin staan ook de door EFSA afgeleide TDI’s en ARfD’s. Deze vindt u door de engelse stofnaam in te vullen in de zoekfunctie van de EFSA website.

In de JECFA monografieën over contaminanten staan de door de WHO afgeleide TDI’s en ARfD’s. Hiervoor dient de engelse stofnaam of het CAS-nummer te worden ingevuld in de zoekfunctie op de JECFA website.

In de ITER database zijn verschillende  toxicologische grenswaarden te vinden van onder andere ATSDR, EPA, Health Canada en RIVM.

Geen TDI beschikbaar?

De US-EPA gebruikt de Reference Dose (RfD) die vergelijkbaar is met de ADI en de TDI. De RfD kan in Europa toegepast worden als er voor een stof geen ADI of TDI beschikbaar is. In de IRIS website zijn alle RfD's te vinden op stofnaam of CAS-nummer.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.