De helpdesk SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland heeft de afgelopen jaren veel vragen ontvangen en beantwoord. Bepaalde vragen komen vaker terug en deze zijn hier verzameld om als startpunt te dienen voor gebruikers met vragen.

Bugs en aandachtspunten

 1. Foutieve kans op vertraagde ontsteking K2, K3 en K4-vloeistoffen
   
 2. Uitgegrijsde invoerwaarden die uitkomsten van berekeningen beïnvloeden
   
 3. Fout in berekening PR-contouren rond transportleidingen
   
 4. Wanneer in SAFETI-NL een mengsel wordt aangemaakt, bepaalt het programma of een mengsel brandbaar, giftig of brandbaar én giftig is. Is deze indeling correct voor mengsels van brandbare en giftige componenten?
   
 5. Wanneer moet ik het rekengrid in SAFETI-NL aanpassen?
   
 6. Zijn de uitkomsten voor toxische effecten correct als ik een scenario gebruik met een stof die brandbaar en toxisch is en daarbij het ‘dispersion stop criterion’ ‘mixed basis’ gebruik?
   
 7. Het rapport ‘Summary Maximum Effect Zones’ (SMEZ) waarin een overzicht van de effectafstanden wordt gegeven, is soms onvolledig. Wanneer is dat?
   
 8. Waarom worden niet alle resultaten afgebeeld in mijn grafiek?
   
 9. PGS 15: Fout in de bronterm voor scenario’s met fosfor
   
 10. PGS 15: Fout in de bronterm voor scenario’s met broom en fluor
   
 11. PGS 15: Foutmelding MPACT78 of MPACT 3
   
 12. PGS 15: Niet-geselecteerd PGS 15 scenario wordt na wijzigen inputgegevens toch geselecteerd
   
 13. PGS 15: De optie om via de ‘Move’ knop een Warehousemodel te verplaatsen werkt niet in alle gevallen goed
   
 14. PGS 15: De brandsnelheid van een PGS 15 scenario kan niet worden aangepast als de optie “use PGS 15 scenario’s” is aangevinkt

Voorgestelde wijzigingen in de rekenmethode

 1. Welke hoogte voor de vloeistofkolom moet ik hanteren voor de uitstroomscenario’s van een atmosferische opslagtank?
   
 2. Moet ik uitstroomscenario’s met brandbare mengsels van klasse 1 en klasse 2 modelleren op basis van het werkelijke mengsel of op basis van een voorbeeldstof? 

Foutmeldingen

 1. Het Warehousemodel voor PGS 15 scenario’s geeft een foutmelding als een scenario korter dan 30 minuten duurt
   
 2. Ik heb een PSU-bestand opgeslagen met resultaten en de RunRows zijn blauw, maar ik kan geen risicocontouren bekijken. Hoe kan dat?
   
 3. In een studie waarin PGS 15-scenario’s via het Warehousemodel zijn gemodelleerd, geven deze scenario’s foutmeldingen als ik reken met ‘Mixed basis’ om een effectrapport te maken. (a) Wat moet ik doen om toch een effectrapport te genereren en (b) hoe kan ik in SAFETI-NL 6.54 de afstanden tot de interventiewaarden van de PGS 15-scenario’s bepalen?
   
 4. PGS 15: Negatieve zuustofbehoefte

Verdieping

 1. Moeten explosies van brandbare vloeistoffen en gassen in een gebouw gemodelleerd worden?
   
 2. Hoe bereken ik in SAFETI-NL de effecten van (sterk geconcentreerde) waterige oplossingen zoals zoutzuur en fluorwaterstofzuur?
   
 3. Met welke zaken moet ik rekening houden voor de modellering van het scenario breuk van een leiding, losslang of losarm?
   
 4. Hoe kan ik in SAFETI-NL de afstanden tot de interventiewaarden van toxische stoffen bepalen?
   
 5. Hoe pas ik de ruwheidslengte aan?
   
 6. Wat zijn veelvoorkomende modelleerfouten?
   
 7. Hoe bereken ik het groepsrisico als er binnen het invloedsgebied naast woningen ook andere objecten zoals scholen of recreatieterreinen aanwezig zijn? 
   
 8. Hoe bereken je de risico's voor PGS 15-opslagen groter dan 2500 m2?
 9. Was is de voorbeeldstof voor klasse 0 vloeistoffen?

Plattegronden/GISGeografic Information System/Export/Windows

 1. Hoe kan ik groepsrisico-resultaten exporteren naar Ascii formaat?
   
 2. Op welke manieren kan ik plattegronden en plaatjes in SAFETI-NL invoeren?
   
 3. Welke problemen zijn bekend met .tif bestanden en georeferencing?
   
 4. Kan ik SAFETI-NL in een netwerkomgeving gebruiken?
   
 5. Waarom treedt er een verschuiving op als ik geëxporteerde contouren inlees in een GIS systeem?