Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek.Bijzondere diagnostiek voor Salmonella species (voedselvergiftiging) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

In het kader van de aanpassing van het diagnostisch aanbod geldt onder andere voor Salmonella serotypering een aangepast (hoger) tarief. Zie voor meer informatie de tarievenlijst (PDF Portable Document Format)
 

Meldingsplicht
Buiktyfus (typhoid fever) en paratyfus zijn B2 meldingsplichtige infectieziekten.

-tabel-

Inzend informatie Salmonella species diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • L10701
 • -
serotypering
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • <13 d
 • L10901 #
 • -
serotypering
 • reinkweek
 • -
 • <13 d
 • L10901 #
 • -