GGD GHOR

Ter ondersteuning van de scabiës behandeling bij asielzoekers zijn twee voorlichtingsfolders ontwikkeld, één voor behandeling met tabletten en één voor behandeling met zalf. De folders zijn beschikbaar in zeven  talen: Nederlands, Arabisch, Engels, Frans en Tigrina, Somalisch en Farsi.

Folder ‘Scabiës in uw zorginstelling'

Deze folder is bedoeld voor managers en artsen van een zorginstelling die geconfronteerd zijn met een of meer scabiesgevallen. Zij krijgen een beeld wat een uitbraak van scabiës inhoudt, hoe de aanpak georganiseerd kan worden en wat de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) dan kan betekenen.