GGD GHOR

Ter ondersteuning van de scabiës behandeling bij asielzoekers zijn twee voorlichtingsfolders ontwikkeld, één voor behandeling met tabletten en één voor behandeling met zalf. De folders zijn beschikbaar in zeven  talen: Nederlands, Arabisch, Engels, Frans en Tigrina, Somalisch en Farsi.

Checklist GGD Twente

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Twente,   heeft een  checklist ontwikkeld. Deze kan naast de folder gebruikt worden om de behandeling van scabiës goed te laten verlopen en het slagingspercentage te verhogen.

Gebruik via het downloadcenter is toegestaan, de auteursrechten liggen bij GGD Twente.

Folder ‘Scabiës in uw zorginstelling'

Deze folder is bedoeld voor managers en artsen van een zorginstelling die geconfronteerd zijn met een of meer scabiesgevallen. Zij krijgen een beeld wat een uitbraak van scabiës inhoudt, hoe de aanpak georganiseerd kan worden en wat de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst dan kan betekenen.