GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Ter ondersteuning van de scabiës behandeling bij asielzoekers zijn twee voorlichtingsfolders ontwikkeld, één voor behandeling met tabletten en één voor behandeling met zalf. De folders zijn beschikbaar in zeven  talen: Nederlands, Arabisch, Engels, Frans en Tigrina, Somalisch en Farsi.

Checklist GGD Twente


GGD regio Twente,   heeft een  checklist ontwikkeld. Deze kan naast de folder gebruikt worden om de behandeling van scabiës goed te laten verlopen en het slagingspercentage te verhogen.
De auteursrechten liggen bij GGD Twente. Gebruik via het downloadcenter is toegestaan.

Checklist behandeling scabies GGD Twente (Word-bestand), 82,7 KB
Checklist behandeling scabies GGD Twente (PDFPortable Document Format-bestand), 468 KB

Andere hulpmiddelen

LCI-Richtlijn Scabiës

LCI Draaiboek Scabiës, schurft in (zorg)instellingen, waarin onder andere de volgende documenten staan:

Folder ‘Scabies in uw zorginstelling' 

Deze folder is bedoeld voor managers en artsen van een zorginstelling die geconfronteerd zijn met een of meer scabiesgevallen. Zij krijgen een beeld wat een uitbraak van scabiës inhoudt, hoe de aanpak georganiseerd kan worden en wat de GGD dan kan betekenen.
Folder ‘Scabies in uw zorginstelling'