Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt zich rond Schiphol bezig met de externe veiligheid en de mogelijke effecten van geluid en luchtverontreiniging op de gezondheid van de omwonenden.

Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu leidt sinds 1993 het onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GESGezondheidkundige Evaluatie Schiphol). De GES is destijds gestart in het kader van de integrale Milieu Effect Rapportage Schiphol en Omgeving. Sinds 2002 voert het RIVM een gezondheidsmonitoring uit waarin wordt onderzocht of de milieukwaliteit rond Schiphol kan leiden tot effecten op gezondheid en beleving.

Externe veiligheid Schiphol

De veiligheid rond Schiphol is een belangrijk thema in de discussie over de nationale luchthaven. De zogeheten externe veiligheid heeft betrekking op mogelijke ongevallen tijdens een start of een landing van een vliegtuig op Schiphol, en de kans dat daarbij slachtoffers vallen onder aanwezigen op de grond. Hoewel de kans op een ongeval tijdens een specifieke vlucht erg klein is, levert het hoge jaarlijkse aantal vluchten op Schiphol een verhoogd risico op voor de omgeving van de luchthaven.

De externe veiligheid van luchthavens wordt uitgedrukt in twee begrippen: plaatsgebonden risico en groepsrisico. De activiteiten die RIVM op dit gebied uitvoert, zijn:

  • betrokkenheid bij modelontwikkeling¬†
  • betrokkenheid bij beleidsontwikkeling¬†
  • monitoring van de externe veiligheid van 1990 tot nu¬†
  • prognoses voor de ontwikkeling van externe veiligheid in de toekomst.