Daag jij je leerlingen uit met de scholierenchallenge antibioticaresistentie? Doe mee en win een prijs voor de hele klas!

Aanmelden

Wil je met jouw leerlingen aan deze scholierenchallenge meedoen? Meld je dan aan vóór maandag 30 september 2019. Dit kan per e-mail via abr@rivm.nl.

De challenge

Scholieren maken een filmpje van 1,5 minuut waarin de focus ligt op antibiotica en het juist gebruik ervan. Nederland heeft de afgelopen 5 jaar veel gedaan in de bestrijding van ABRantibioticaresistentie. Zo weten we dat de resistentie in Nederland tot nu toe redelijk stabiel is. Maar in het buitenland neemt het wel toe. Dat geeft aan dat we alert moeten blijven en verstandig moeten omgaan met het gebruik van antibiotica. De scholieren beantwoorden de volgende vragen: wanneer is het gebruik van medicijnen als antibiotica echt nodig (en wanneer niet)? En wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat men niet onnodig antibiotica gebruikt? We zijn benieuwd naar de creatieve en innovatie ideeën van de scholieren. 

Om de leerlingen op weg te helpen, ontvangen zij via e-mail een startpakket met informatie over antibioticaresistentie. Leerlingen kunnen ook gebruik maken van de kennis van wetenschappers van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Als ze dat willen, mogen ze zelf contact opnemen met ons via abr@rivm.nl.

Wie kunnen meedoen?

De challenge is voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. We willen zoveel mogelijk jongeren bewust maken van ABR en de gevolgen daarvan. Daarom bieden we leerlingen vanuit verschillende opleidingen kans om mee te doen met campagne: vmbo, havohoger algemeen vormend onderwijs en vwovoorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Van elke opleiding kunnen leerlingen uit de bovenbouw meedoen. 

Uitgangspunten

  • In groepjes van 2-3 leerlingen gaan ze de filmpjes maken (alleen mag ook.)
  • Een filmpje moet horizontaal gefilmd worden en mag maximaal 2 minuten duren.
  • Wanneer het filmpje wordt ingestuurd, wordt daarmee aan het RIVM toestemming gegeven om het filmpje te gebruiken en/of te delen via social media.

Winnaars

Het RIVM selecteert een top 3 van alle ingezonden filmpjes. Is het filmpje van jouw leerlingen geselecteerd voor de top 3? Dan winnen zij een prijs voor de hele klas. Je leerlingen mogen dan ook zelf hun filmpje presenteren tijdens een bijeenkomst die het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met het RIVM organiseert, in het kader van de jaarlijkse Europese Antibioticadag. Deze vindt plaats op maandag 18 november. Als hun docent biologie hoor jij daar natuurlijk ook bij te zijn. Tijdens die bijeenkomst wordt de winnaar gekozen uit de top 3. De winnaar ontvangt naast een prijs voor de klas ook een persoonlijke prijs.

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Uit cijfers van het Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding blijkt dat de resistentiecijfers in Nederland voor de belangrijkste resistente bacteriën laag zijn in vergelijking met andere (Europese) landen. In Nederland worden relatief weinig antibiotica gebruikt. Hier is het alleen verkrijgbaar als een arts dit voorschrijft. Ook is er in de gezondheidzorg veel aandacht voor goede hygiënemaatregelen om verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. Daarnaast nemen we in Nederland maatregelen in verschillende domeinen (dieren, gezondheidszorg, voeding en milieu), zetten we in op innovatie en werken we met andere landen samen om antibioticaresistentie aan te pakken. We weten dat bacteriën wereldwijd in toenemende mate ongevoelig worden voor antibiotica. Daarom staat bestrijding van antibioticaresistentie hoog op de politieke agenda. Kijk hier voor meer informatie over antibioticaresistentie.