Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor Shigella species (shigellose, bacillaire dysenterie). U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.

Meldingsplicht
Shigellose is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte

-tabel-

Inzend informatie Shigella species diagnostiek

Inzend informatie Shigella species diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • L10701
 • -
serotypering
 • reinkweek
 • -
 • 21 d
 • L10702
 • -