REDACTIONEEL

De Nobelprijs Natuurkunde 2010 voor Geim en Novoselov toont onomstotelijk aan dat nanotechnologie baanbrekend is met eindeloze toepassingen. Deze signaleringsbrief laat daar een kansrijk, medisch voorbeeld van zien. Hoe verantwoord om te gaan met mogelijke risico's van nanotechnologie? Deze vraag komt nog in diverse maatschappelijke discussies naar voren. KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano signaleert in deze brief dat er vorderingen zijn, waarbij de aanpak per beleidskader verschilt. Voor de bescherming van de werknemer zijn er nu tijdelijke referentiewaarden. Voor consumentenproducten ligt de nadruk vooral op mogelijkheden scheppen voor het maken van een bewuste keuze. Voorwaarde is dat dan ook bekend is waar wel of geen man-made nanodeeltjes in zitten. Bij biociden is de discussie opgestart welke bouwstenen nodig zijn voor een risicobeoordeling. Ook rond de definitie van nanomaterialen komt stapsgewijs steeds meer duidelijkheid.

Belangrijk

Ontvangt u deze signaleringsbrief nog niet automatisch, maar heeft u wel belangstelling dan kunt u zich aanmelden via de link 'aanmelden' in de linkerkolom van de signaleringsbrief.
Aanmelden is ook mogelijk via de KIR-nano website link


ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)


Handreiking naar veilig werken met synthetische nanomaterialen

Veilig werken met synthetische nanomaterialen roept bij werkgevers en werknemers nog talloze vragen op. Begin 2011 komt er een "handreiking" die meer duidelijkheid moet geven. Lees meer

Tijdelijke nano-referentiewaarden

Onvoldoende kennis is beschikbaar om grenswaarden vast te stellen voor de blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek. Als alternatief kunnen "tijdelijke nano-referentiewaarden" worden gebruikt om de blootstelling van werknemers te beperken. Lees meer


CONSUMENT EN VOEDING


Bewustwording consument over nanodeeltjes

De maatschappelijke dialoog over nanodeeltjes in consumentenproducten komt op gang. Het Nanopodium ondersteunt diverse activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van de consument. De media spelen hierbij een belangrijke rol. Lees meer

Polystyreen nanodeeltjes bereiken foetus

Een modelstudie laat zien dat polystyreen nanodeeltjes via de placenta de foetus kunnen bereiken. Zwitserse onderzoekers tonen hiermee voor het eerst aan dat nanodeeltjes de "placenta-barrière" kunnen passeren. Lees meer

Nanosilica in levensmiddelen

Silica is een veelgebruikt voedingsadditief in levensmiddelen. Recent RIVM-onderzoek toont aan dat een aanzienlijk deel van dit silica zodanige afmetingen heeft dat sprake is van nanodeeltjes. Lees meer   
 

MILIEU


Blootstelling aan koolstofnanobuisjes tijdens levenscyclus

Koolstofnanobuisjes kennen inmiddels een breed spectrum van toepassingen. Brits onderzoek bracht de blootstelling in kaart tijdens verschillende stappen in de levenscyclus van batterijen, textiel en epoxyhars. Lees meer

Nanozilver in milieu

Nanozilver kent vele toepassingen waaronder als antibacterieel middel in textiel. Door wassen komt een deel van het nanozilver in het riool terecht. Recent Amerikaans onderzoek toont aan dat dit zilver bindt aan het slib in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Probleem opgelost? Lees meer

GENEESMIDDELEN EN MEDISCHE TECHNOLOGIE


Nanomedicine workshop van European Medicines Agency (EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency))

Ongeveer 200 deelnemers uit 27 landen bespraken op 2 en 3 september in Londen de voordelen en uitdagingen rond medische toepassingen van nanotechnologieën. Zijn we klaar voor deze innovatieve producten? Lees meer

Magnetische nanodeeltjes voor behandeling hersentumoren toegelaten op Europese markt

Bij de NanoCancer® therapie brengt de arts magnetische nanodeeltjes in een hersentumor. Door de deeltjes vervolgens te verhitten vindt afbraak van de tumorcellen plaats. De NanoCancer® producten zijn onlangs toegelaten tot de Europese markt als medisch hulpmiddel. Lees meer

OVERIG


STEM-rapport: Regulering van onzekere risico's van nanomaterialen

Het samenwerkingsverband STEM (Structurele Evaluatie Milieuwetgeving) concludeert dat er onzekerheden zijn in de risicobeoordeling van nanomaterialen. Wet- en regelgeving bieden vooralsnog onvoldoende duidelijkheid hoe om te gaan met die onzekerheden. STEM voorziet een belangrijke rol voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel. Lees meer

Nanoverf in ziekenhuizen

Een verf bestaande uit koolstofnanobuisjes, een polymeer en een enzym gaat de strijd aan tegen de MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-bacterie in ziekenhuizen. De antibacteriële coating is een nano-biocide waarvoor een passend risicobeoordelingprotocol nog ontbreekt. Lees meer

"Nanomateriaal"; een definitiekwestie

Wanneer noem je iets een "nanomateriaal" Geen triviale vraag, want een goede definitie is onontbeerlijk voor het maken van wet- en regelgeving en de handhaving daarop. De SCENHIR zet een belangrijke stap. Lees meer

RIVM-workshop "Measuring Nanoparticles: principles and implications for risk assessment"

Op maandag 10 januari 2011 vindt op het RIVM de workshop "Measuring Nanoparticles: principles and implications for risk assessment" plaats. Deze workshop biedt een ontmoetingsplaats voor Nederlandse onderzoekers, beleidsmakers, risicobeoordelaars en andere belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het meten van nanodeeltjes. Lees meer