In deze nieuwsbrief

In deze zesde nieuwsbrief leest u over het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’, waar Jaap van Dissel de eerste uitkomsten van het PPO presenteerde.

Daarnaast leest u twee duo-interviews over het PPO. Het eerste interview is met Harry Finkenflügel, lid van de Raad van Bestuur van Warande en met Marleen Dijkman, kwartiermaker van Regionaal Zorgnetwerk Utrecht. Zij gaan in op wat het PPO voor hen heeft opgeleverd. Daarnaast is er een interview met RIVM-ers Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding en Mariken van der Lubben, programmamanager antibioticaresistentie. Zij gaan in op het belang van het PPO voor verpleeghuizen.  

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken van het PPO en delen we ervaringen uit de praktijk. Wilt u daarom ook andere betrokken bij het PPO in uw netwerk laten weten van het bestaan van deze nieuwsbrief? Dan kunnen zij zich ook aanmelden.

Heeft u een leuk weetje, nieuwtje of een ander idee voor de nieuwsbrief PPO? Of wilt u uw ervaringen met het PPO delen? Laat het ons weten via ppo@rivm.nl.