Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds vrijdag 25 mei is de AVG van kracht. Bureau REACH en CLP heeft het privacybeleid aangescherpt om deze nieuwe wet na te leven.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Dit betekent dat wij de gegevens die wij gebruiken voor het verzenden van de Nieuwsbrief Bureau REACH en CLP niet gebruiken voor andere doeleinden. 

Wat moet u doen?
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Mocht u het niet eens zijn met ons privacybeleid dan kunt u zich onder aan deze pagina afmelden voor onze nieuwsbrief. Wij verwijderen uw gegevens dan uit ons bestand.