De factsheet Analyse van ongevallen bij Slachterijen en vleesverwerking is onderdeel van de factsheet Voeding- en genotmiddelenindustrie. De factsheet geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij Slachterijen en vleesverwerking. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.