Wanneer de concentraties stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) hoger zijn dan enkele honderden microgram per kubieke meter lucht, kunnen astmapatiënten en mensen met COPD chronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease) luchtwegklachten krijgen. Dit is op basis van experimenteel onderzoek vastgesteld. Vroeger dacht men dat de hoeveelheid stikstofdioxide die in de buitenlucht voorkomt geen gezondheidsklachten kan veroorzaken. De afgelopen jaren zijn er ook studies gepubliceerd waarin gezondheidseffecten werden gevonden bij kortdurende verhoging van de hoeveelheid stikstofdioxide.