De registratie van prevalentie moet overal op dezelfde manier gebeuren. Dat zorgt voor een betrouwbare uitkomst van het prevalentieonderzoek. Het registratieprotocol beschrijft deze werkwijze, inclusief de te hanteren definities voor infectieziekten.

Protocol

Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met een expertgroep van specialisten ouderengeneeskunde, adviseurs infectiepreventie en arts-microbioloog. Zie ook: Protocol en dataspecificaties Prevalentieonderzoek 2024  en Algemene vragenlijst 

Registratie

De gegevens worden eerst op papier verzameld (registratieformulier). Daarna moet u de melding in OSIRIS information system (information system)(information system) registreren of een bestand aanleveren dat voldoet aan de dataspecificaties uit het protocol.

Plan van aanpak SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)

U kunt u een voorbeeld van het plan van aanpak downloaden via Plan van Aanpak SNIV

Referentiecijfers Prevalentiemeting

Het SNIV prevalentieonderzoek naar zorg-gerelateerde infecties en antimicrobiële middelen gebruik voor verpleeghuizen loopt sinds maart 2009. Het onderzoek maakt trends inzichtelijk en vergroot de betrouwbaarheid van de data, door de grotere aantallen observaties.

De gegevens van de afgelopen 5 jaar vindt u in de referentiecijfers:

Validatie prevalentiemeting

Bij deelname aan deze module hoort validatie van het prevalentieonderzoek. Dit gaat in na ondertekening van het aanmeldingsformulier. 

De validatie geeft inzicht in de kwaliteit van de gegevensverzameling en gebruik van de criteria voor het vaststellen van zorginfecties. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de gegevens in de SNIV-databank bewaken, wat zorgt voor betrouwbare referentiecijfers.

Procedure validatie prevalentie

U wordt als deelnemer gevraagd om 10 casussen te beoordelen op aanwezigheid van een zorginfectie. Op basis van de resultaten besluiten wij of een extern validatiebezoek nodig is voor nadere toelichting van het protocol en toepassing van de definities. U vindt de procedure en checklist in de volgende documenten:

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via sniv@rivm.nl.