Zoönosen zijn ziekteverwekkers in dieren die ziekten bij mensen kunnen veroorzaken. De zoönosen die in Nederland voorkomen worden elk jaar op een rij gezet in het rapport De Staat van Zoönosen.

 

Foto cover Staat van Zoönosen 2016


Trends

In 2016 zijn er voor de meeste zoönosen geen opmerkelijke veranderingen waargenomen. De meeste ziekten bij mensen die door dieren worden overgebracht, worden ook in 2016 veroorzaakt door bacteriën die via voedsel overgedragen worden: Campylobacter, Listeria monocytogenes, Salmonella en shigatoxineproducerende Escherichia coli.

Uitgelicht

Bij een aantal honden in Nederland zijn voor het eerst besmettingen met de bacteriën Brucella suis en Brucella canis aangetoond. Ook is opvallend dat meticillineresistente Staphyloccus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )) – en dan vooral de veegerelateerde MRSA – sinds kort ook voorkomt bij mensen die geen contact hebben gehad met landbouwhuisdieren.

Knaagdieren

Knaagdieren, dieren in het wild en huisdieren, kunnen diverse bacteriën en virussen overbrengen op mensen die daar ziek van worden: Leptospira-bacteriën die de ziekte van Weil veroorzaken, hantavirussen die ziekte met griepachtige klachten veroorzaken en Borrelia-bacteriën, de verwekkers van de ziekte van Lyme. Ze worden op uiteenlopende manieren op de mens overgedragen. Ratten bijvoorbeeld, plassen de Leptospira-bacteriën uit in het water waar mensen in gaan zwemmen. Teken halen Borrelia-bacteriën uit muizen en bijten daarna mensen. En muizen plassen het hantavirus uit waarna iemand het kan oplopen door het inademen van opdwarrelend stof.