Voor het uitvoeren van risicoberekeningen voor omgevingsveiligheid zijn stofgegevens nodig, zoals de giftige en ontvlambare eigenschappen. Voor een beperkt aantal stoffen zijn deze gegevens opgenomen in Safeti-NL.

Wanneer een berekening moet worden uitgevoerd voor een stof die niet is opgenomen in Safeti-NL, kan de gebruiker een stoffenbestand aanvragen bij de helpdesk. Hierbij moet de aanvrager zelf de ontbrekende stofinformatie aanleveren. Dit betreft onder andere de vraag of een stof giftig en/of brandbaar is, de giftige eigenschappen en de interactie met water. In het document Selectiemethodiek toxische en ontvlambare stoffen staat beschreven hoe bepaald kan worden of een stof giftig en/of brandbaar is.

Wanneer een stof giftig is, moet er een probitrelatie worden afgeleid. De toetsgroep probitrelaties heeft voor een aantal veel gebruikte stoffen nieuwe probitrelaties opgesteld of probitrelaties herzien. Deze nieuw afgeleide probitrelaties bevatten de actuele wetenschappelijke inzichten. De stofbestanden van de stoffen met nieuwe of vernieuwde probitrelaties zijn als download beschikbaar. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert om altijd gebruik te maken van deze meest actuele inzichten.

Bij risicoberekeningen die ten behoeve van transport van gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van stofcategorie├źn met bijbehorende voorbeeldstoffen. De stofindelingsmethode is op te vragen via de helpdesk. Een lijst van stoffen tot UN-nummer 3400 met daarin zowel de indeling voor spoor als voor weg en water is via de website van AVIV beschikbaar.