Houtrook is ongezond. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Op deze pagina staan de actuele stookalerts. 

Over het stookalert

Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie.

Gezondheidsklachten en (geur)hinder

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, koolwaterstoffen (PAK’s) benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.

Hoe werkt het stookalert?

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft dagelijks contact met het KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut over de weersverwachting. En als het gaat om de luchtkwaliteit beschikt het RIVM over gegevens van luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. Bij een stookalert krijgen abonnees een bericht via e-mail. Een alert geldt voor 24 uur.  

Aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert. Medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en kunnen de informatie uit het stookalert meenemen in publiekscommunicatie in hun regio. Aanmelden kan hieronder.