Storybuilder is ontwikkeld als een grafische interface van de database van de arbeidsinspectie, waarmee het verhaal achter elk ongeval in een structuur kon worden gebracht. Het is een instrument om ongevallen te analyseren en raadplegen.

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde Storybuilder in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De database bevat gerapporteerde en door de aan de arbeidsinspectie onderzochte ernstige ongevallen. Op dit moment gaat het om ca. 17.000 ongevallen uit de periode 1998-2009. De software en database zijn vrij beschikbaar voor gebruikers en te verkrijgen via onze download applicatie.

Database

U kunt Storybuilder downloaden samen met twee databases. Het zip-bestand bevat een database met de aan de arbeidsinspectie gerapporteerde en onderzochte ernstige ongevallen. Op dit moment gaat het om ca. 17.000 ongevallen uit de periode 1998- februari 2004 en 2007-2009. Naar schatting is dit 1% van het totaal aantal ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Het zip-bestand bevat tevens een lege database met exact dezelfde structuur van 36 bowties, maar zonder de paden. Deze kunt u kunt gebruiken om uw eigen gegevens in te voeren (Lite-modus is hiervoor het meest eenvoudig te gebruiken).

Let op, de database bevat velden of producten, die mogelijk niet voor u van belang zijn. U kunt deze stappen in de Lite checklists altijd overslaan. Ook kunnen er specifieke punten in de lijsten ontbreken. In sommige gevallen worden Europese classificaties gebruikt (bijvoorbeeld voor type apparatuur).