De Nederlandse bevolking wordt blootgesteld aan ioniserende straling afkomstig van natuurlijke en kunstmatige bronnen. De stralingsbelasting in Nederland bedraagt per hoofd van de bevolking ongeveer 2,6 mSvmillisievert per jaar.

Een groot deel van de straling waar mensen dagelijks aan blootstaan is van natuurlijke oorsprong, bijvoorbeeld straling afkomstig uit het heelal of uit de bodem. De stralingsdosis van natuurlijke oorsprong wordt beïnvloed door onze manier van leven. Zo worden gesteenten met natuurlijke radionucliden verwerkt tot bouwmaterialen, waardoor de straling binnenshuis toeneemt. Sommige stralingsbronnen hebben alleen een kunstmatige oorsprong, bijvoorbeeld de straling bij het maken van röntgenfoto's of de fall-out van kernproeven.

Al deze stralingsbronnen samen bepalen de stralingsbelasting van de Nederlandse bevolking. Die kan worden weergegeven in de zogeheten stralingstaart. Deze stralingstaart laat zien in welke verhoudingen de bronnen bijdragen aan de 2,6 mSvmillisievert die Nederlanders per hoofd van de bevolking jaarlijks oplopen.