De blootstelling aan straling afkomstig van natuurlijke bronnen en processen wordt beïnvloed door de leefwijze van de mens. Door te vliegen bijvoorbeeld, waarbij de dosis door kosmische straling toeneemt, of door het verblijf binnenshuis.

Bouwen en wonen

Bouwmaterialen schermen de straling uit de ruimte en de bodem deels af, maar kunnen zelf ook weer een bron van straling zijn. Dit geldt vooral voor bouwmaterialen die zijn gemaakt van grondstoffen uit de bodem.

Vliegverkeer

Op grote hoogte wordt minder kosmische straling afgeschermd door de atmosfeer. Als mensen het vliegtuig nemen, staan ze daarom tijdelijk bloot aan een hogere dosis kosmische straling dan op zeeniveau. Vliegtuigbemanning en frequente vliegers lopen daardoor een extra stralingsdosis op.