Net als de bodem bevatten bouwmaterialen zoals baksteen en beton gammastralers uit de uranium- en thoriumreeksen en kalium-40. Uit bouwmaterialen ontsnappen bovendien de edelgassen radon en thoron. Daarnaast schermen de woningen een deel van de straling af die van buiten komt.

Verblijftijd

In dit dossier wordt ervan uitgegaan dat de mens 90% van zijn tijd binnenshuis verblijft. Dit getal is afkomstig uit het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Rapport 'Stralingsbelasting in Nederland'.

Radon en thoron

De totale jaardosis van de Nederlander door inademing van vervalproducten van radon en thoron (binnen- en buitenshuis) wordt geschat op 0,55 mSvmillisievert. Het onderwerp 'Radon' gaat in op de herkomst van deze schatting en belicht het onderzoek van het RIVM op het gebied van radon en thoron.

Externe straling uit bouwmaterialen

In Nederland zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de externe straling uit muren en plafonds in woningen. Recent onderzoek is beschreven in het RIVM-rapport 'Stralingsbelasting in Nederlandse nieuwbouwwoningen'. In dit rapport is te lezen dat in woonkamers van Nederlandse woningen gebouwd tussen 1994 en 2003 een gemiddeld omgevingsdosistempo van 0,89 mSv per jaar is gemeten. Dit resulteert in een jaardosis van de Nederlander door blootstelling aan externe straling uit bouwmaterialen van 0,35 mSv. De genoemde waarden zijn lager in houtskeletbouwwoningen en hoger in woningen die vooral met beton zijn gebouwd.

Afscherming

Bouwmaterialen in woningen stralen niet alleen zelf, maar schermen ook een deel van de kosmische en terrestrische straling van buiten af. Ongeveer 90% van de terrestrische straling wordt tegengehouden door de muren en plafonds. Omdat kosmische straling een hogere energie heeft, dringt een groter deel het huis binnen. De transmissiefactor - het deel van de kosmische straling dat wordt doorgelaten - loopt uiteen van 0,4 voor flatgebouwen tot 1 voor houten huizen. UNSCEAR hanteert een wereldgemiddelde waarde van 0,8. Omdat er in Nederland maar weinig houten huizen zijn, wordt geschat dat deze transmissiefactor in Nederland ongeveer 0,6 bedraagt. Deze waarde is ontleend aan het RIVM-rapport 'De geschatte stralingsbelasting in Nederland in 1987'.

Met bovenstaande aannames zijn de jaardoses per hoofd van de Nederlandse bevolking ten gevolge van terrestrische en kosmische straling respectievelijk 0,04 mSv en 0,22 mSv.