Sommige ertsen en mineralen, zoals zirkonium zand en rutiel, hebben een hoog gehalte aan radionucliden.

Op- en overslag van deze grondstoffen gaan vaak samen met malen, zeven en verpakken. Door verwaaiing komen er radioactieve stoffen in het milieu. Bovendien draagt stofemissie uit ventilatiekanalen bij aan de lozingen in lucht, en bedrijfsafvalwater aan de lozingen in water. Ook externe straling draagt bij aan de stralingsbelasting. Een ruwe schatting van de omvang van de lozingen bij op- en overslag kan worden verkregen op basis van de omvang van de opgeslagen ertsen.