Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om de lozingen van de nucleaire installaties te meten en te rapporteren.

Hiervoor neemt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monsters van de lozingen bij de nucleaire installaties. In het radionuclidenlaboratorium van het RIVM worden deze lozingsmonsters geanalyseerd onder de hoogste kwaliteitseisen en gerapporteerd aan de ANVS inspectie. Deze rapporten zijn openbaar en te vinden op de RIVM website. De metingen komen tot nu toe altijd overeen met de metingen die de nucleaire installaties zelf rapporteren aan de inspectie. De lozingen naar lucht en water zijn tot nu toe altijd onder de vergunde limieten gebleven.

Lozingen naar zee

Nederland heeft het OSPAR-verdrag voor de bescherming van het milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (inclusief de Noordzee) ondertekend. Nederland is verplicht om alle lozingen van nucleaire installaties te melden die daarin terecht kunnen komen. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het verzamelen en het rapporteren van de Nederlandse lozingsgegevens. Daarnaast moeten de aan OSPAR deelnemende landen aannemelijk maken dat de nucleaire installaties gebruik maken van de Best Available Techniques (BAT) en de Best Environmental Practices (BEP). De OSPAR-commissie publiceert periodiek een evaluatie van de rapportages van de deelnemende landen. De meest recente is de OSPAR 5e rapportage over de implementatie van PARCOM 91/4.

Andere informatie bronnen