De kerncentrale in Borssele loost radioactiviteit naar lucht en water.

Als de kerncentrale in Borssele binnen één etmaal in ventilatielucht of afvalwater meer dan 5% van de vergunde jaarlijkse hoeveelheid radioactiviteit loost, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de Kernfysische Dienst.