De nucleaire installaties op het terrein van de Nuclear Research Group in Petten lozen radioactiviteit naar lucht en water.

De lozingen in de figuur geven het totaal weer afkomstig van de Hoge Flux Reactor, de Lage Flux Reactor (tot en met 2010) en de andere voorzieningen op de onderzoekslocatie Petten, zoals de Hotcell laboratoria en de Waste storage facility.

Als de Hoge Flux Reactor binnen één etmaal in ventilatielucht meer dan 5% van de vergunde jaarlijkse hoeveelheid loost, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de Kernfysische Dienst.