De Hoger Onderwijs Reactor is een onderzoeksreactor van het type ‘zwembad’ met een thermisch vermogen van 2 MWmevrouw.

Hoger Onderwijs Reactor TUTechnische Universiteit Delft

De lozingen van radioactieve edelgassen (< 1.2 TBq per jaar) door de HOR naar lucht ligt onder alle limieten uit het BsBesluit stralingsbescherming. De radioactiviteit in het afvalwater van de HOR is zo laag dat het op het riool geloosd mag worden. In 2012 heeft een eenmalige bijzondere lozing plaatsgevonden ten gevolge van een renovatieproject van de ionenwisselaars die het reactorbassin continu zuiveren.