Door bedrijfsmatige activiteiten kunnen radioactieve stoffen in het milieu terecht komen. De overheid reguleert deze emissies door wet- en regelgeving voor de ondernemer.

Stralingsbescherming: bronnen van ioniserende straling

In het Besluit stralingsbescherming wordt een indeling gemaakt naar bronnen van ioniserende straling. De belangrijkste bronnen zijn:

  • toestellen (röntgenapparatuur, versnellers);
  • natuurlijke bronnen (fosfaaterts, ijzererts);
  • kunstmatige bronnen:
    • open bronnen (radiotracers, patiënten behandeld met isotopen);
    • radioactieve afvalstoffen (afkomstig uit ziekenhuizen, kerncentrales, etc.);
    • ingekapselde bronnen (iridium draden, kobalt bronnen).