Sommige gebruiksartikelen, zoals ionisatierookmelders, bevatten radioactieve stoffen. Hierdoor dragen ze bij aan de stralingsbelasting, niet alleen door gebruik maar ook tijdens productie, opslag en in de afvalfase.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek uitgevoerd naar de individuele en de collectieve dosis die gebruiksartikelen tijdens opslag, handel, gebruik en in de afvalfase kunnen veroorzaken. Voor de meeste gebruiksartikelen bedraagt de dosis door externe straling tijdens gebruik en in de afvalfase minder dan 10 microSv/jaar. Enkele gebruiksartikelen kunnen een hogere dosis dan 10 microSv/jaar veroorzaken:

  • thoriumhoudende gloeikousjes;
  • thoriumhoudende lasstaven;
  • keramische tegels (in de gebruiksfase);
  • thoriumhoudende cameralenzen.

Cameralenzen worden tegenwoordig zonder thorium geproduceerd. Vroeger werden horloges met tritiumverf behandeld. Tegenwoordig wordt geen tritiumverf gebruikt, maar wordt tritium ingesloten in buisjes waardoor de stralingsdosis is afgenomen.

Ionisatierookmelders

Ionisatierookmelders met minder dan 37 kBqkilobecquerel Am-241 zijn vrijgesteld van meldings- en vergunningplicht. De "Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2004" bevat een lijst van vrijgestelde ionisatierookmelders. Voor het voorhanden hebben van meer dan 50 van deze ionisatierookmelders is wel een vergunning nodig. Ionisatierookmelders worden uitgefaseerd. Vanaf het begin van 2006 mogen geen ionisatierookmelders voor huishoudelijk gebruik meer worden verkocht. Reeds geïnstalleerde ionisatierookmelders blijven toegestaan. Dit besluit, mede genomen op basis van het RIVM rapport 'Schattingen van de individuele en collectieve doses als gevolg van consumentenproducten' staat in een brief van de minister van VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juli 2001.