Bepaalde ondernemingen kunnen verhoogde concentraties natuurlijke radioactieve stoffen aan het milieu toevoegen, bijvoorbeeld door het bewerking van ertsen.

De internationale gebruikte term hiervoor is TENORMTechnologically-Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material: Technologically-Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material. Het gaat vaak om werkzaamheden met ertsen waaruit bij chemische of thermische processen radioactieve isotopen kunnen vrijkomen. De ioniserende straling die daarbij vrijkomt is niet functioneel, maar wel onvermijdelijk aanwezig. In de ertsen kan uranium (U-238, U-235), maar ook thorium aanwezig zijn. Uit deze stoffen ontstaan door radioactief verval weer andere isotopen die ook radioactief kunnen zijn, bijvoorbeeld radon, radium, Pb-210 en Po-210polonium.

Ondernemingen

Binnen de procesindustrie levert de thermische fosforproductie (één bedrijf in Vlissingen) en de staalproductie (één bedrijf in IJmuiden) de grootste verhoging van concentraties in lucht van natuurlijk radioactieve stoffen. Ook op- en overslag van ertsen kunnen een bijdrage leveren.