De inwendige structuur van objecten (gasleidingen, betonconstructies) kan met ioniserende straling in kaart gebracht worden.

Dit type onderzoek laat het object intact, vandaar de naam niet-destructief onderzoek (NDOniet-destructief onderzoek). Voor dit onderzoek worden zowel röntgenapparatuur als radioactieve stoffen gebruikt. De foto (opname) geeft inzicht in de technische staat van het object (fundering, lasnaad, wanddikte, etc.).

Ondernemingen en activiteiten

In Nederland zijn enkele grote NDO-bedrijven actief. De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het controleren van lasnaden voor gasleidingen en olietransport, en het vaststellen van de draagkracht van bestaande betonnen vloeren. Deze werkzaamheden worden op wisselende locaties door heel Nederland uitgevoerd. Daarnaast kunnen van verplaatsbare objecten opnamen worden gemaakt in speciale stralingbunkers.

Het aantal opnamen bepaalt de stralingsbelasting voor de omgeving. Volgens het Bs komt de locatielimiet van 0,1 milliSv per jaar overeen met 3300 opnamen.

Meldingen en vergunningen

Als iemand die NDO-handelingen op een locatie verricht redelijkerwijs kan vermoeden dat het aantal van 3300 opnamen voor die locatie in een kalenderjaar wordt overschreden, dan dient hij dat te melden aan de minister en aan zijn opdrachtgever (Bs art. 121, lid 4). Vergunningen kunnen worden verleend voor zowel specifieke locaties als voor het verrichten van handelingen in geheel Nederland.

Aantal opnamen

Het totaal aantal opnamen in Nederland per jaar varieert omdat de omvang van de werkzaamheden van jaar tot jaar wisselt. Bijvoorbeeld doordat de pijpleidingen van een olieconcern worden onderzocht tijdens lange, geplande pauzes in de productie. Daardoor varieert ook de externe straling door de NDO-bedrijven.

Stralingsdosis

De werkelijke stralingsdosis die door NDO-bedrijven wordt veroorzaakt, is lastig te bepalen. Dit komt omdat zowel de gebruikte bron, als het te onderzoeken object en de toegepaste afscherming sterk wisselen. Verder kunnen de metingen op bedrijventerreinen, op verlaten plekken of midden in de stad plaatsvinden. Tenslotte wisselt het aantal opnamen per jaar.