Nucleaire installaties zijn die inrichtingen die beschreven zijn in artikel 15.b van de Kernenergiewet.

Nucleaire installaties zijn volgens de Kernenergiewet inrichtingen "waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen".

De nucleaire installaties in Nederland zijn:

  • de kerncentrale in Borssele;
  • de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRACentrale Organisatie Voor Radioactief Afval) in Nieuwdorp in de gemeente Borsele;
  • de onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RIDR├Ęglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses), onderdeel van de TUTechnische Universiteit in Delft;
  • de Hoge Flux Reactor van vergunninghouder NRGNuclear Research and consultancy Group in Petten;
  • de uraniumverrijkingsfabriek van UrencoURanium ENrichment COmpany in Almelo;
  • de kerncentrale in Dodewaard (in maart 1997 buiten werking gesteld).