Werkzaamheden in de industrie leiden tot lozingen naar lucht en water en via die route tot blootstelling van de bevolking.

Blootstelling in Nederland

Op basis van de emissiegegevens en een luchtverspreidingsmodel is de individuele dosis voor een lid van de bevolking overal in Nederland bepaald. De doses worden veroorzaakt door een fosforproducent in Zeeland en een staalfabriek in Noord-Holland. De kaart geeft de individuele dosis ten gevolge van de lozingen in 2010.

 

Collectieve dosis door lozing naar lucht

De collectieve dosis is de som van de individuele doses ontvangen door een specifieke groep mensen. De collectieve dosis wordt uitgedrukt in mensSvmensSievert. De verdeling van de individuele dosis over Nederland wordt vermenigvuldigd met de bevolkingsdichtheid ter plaatse. Door deze doses over heel Nederland te sommeren wordt de collectieve dosis voor de Nederlandse bevolking berekend. Het histogram geeft de collectieve dosis door lozingen naar lucht weer. Die dosis wordt voornamelijk bepaald door de fosforindustrie.