Berichtenservice Labinfact voor medisch microbiologische laboratoria

Labinfact is een besloten berichtenservice voor artsen-microbioloog, medisch moleculair microbiologen en andere academisch geschoolde functionarissen, werkzaam in de diagnostiek op een medisch microbiologisch laboratorium (bijvoorbeeld viroloog, parasitoloog of arts-microbioloog in opleiding).

Een wetenschappelijke redactie, die bestaat uit vertegenwoordigers van IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance, LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding en de consulenten OGZopenbare gezondheidszorg-microbiologie bepaalt per boodschap de inhoud en urgentie. Deelnemers kunnen via de redactie reageren en met anderen communiceren. Incidenteel kan Labinfact gebruikt worden als verzendlijst van een CIbCentre for Infectious Disease Control-labnieuwsbrief, bedoeld om laboratoria op de hoogte te houden van relevante discussies en ontwikkelingen binnen het CIb.

Leden van Labinfact kunnen ook lid worden van Infact, een berichtenservice gericht op onder andere artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en en deskundigen infectiepreventie.

Inloggen

  Voor wie is Labinfact?

  • artsen-microbioloog
  • medisch moleculair microbiologen
  • andere academisch geschoolde functionarissen werkzaam in de diagnostiek op een medisch microbiologisch laboratorium (bijvoorbeeld viroloog, parasitoloog of arts-microbioloog in opleiding)

  Aanmelden

  Vragen over in- en uitschrijven signaleringsservices

  Ook andere berichten ontvangen?

  Als u al bekend bent in het systeem, logt u in en klikt u via 'profiel bewerken' in het archief.

  Wachtwoord vergeten? 

  Uw wachtwoord voor het archief kunt u altijd opnieuw aanvragen via 'wachtwoord vergeten'.

  Uitschrijven

  U kunt zich direct uitschrijven via de link onderaan de ontvangen berichten.

  Andere vragen?

  Neem contact op met de redacties van SO(z) en (Lab)Infact via de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding op telefoonnummer 030 274 7000 of mail lci@rivm.nl.

  Links

  Aanmelden Signalerings- en alerteringservices infectieziekten (besloten services)
  Aanmelden alle RIVM-nieuwsbrieven