Berichtenservice Labinf@ct voor medisch microbiologische laboratoria

Labinf@ct is een besloten e-mail-berichtenservice voor artsen-microbioloog, medisch moleculair microbiologen en andere academisch geschoolde functionarissen, werkzaam in de diagnostiek op een medisch microbiologisch laboratorium (bijvoorbeeld viroloog, parasitoloog of arts-microbioloog in opleiding). Een wetenschappelijke redactie, die bestaat uit vertegenwoordigers van IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance, LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding en de consulenten OGZopenbare gezondheidszorg-microbiologie bepaalt per boodschap de inhoud en urgentie. Deelnemers kunnen via de redactie reageren en met anderen communiceren. Incidenteel kan Labinf@ct gebruikt worden als verzendlijst van een CIbCentrum Infectieziektebestrijding-labnieuwsbrief, bedoeld om laboratoria op de hoogte te houden van relevante discussies en ontwikkelingen binnen het CIb.

Leden van Labinf@ct kunnen ook lid worden van Inf@ct, een berichtenservice gericht op onder andere artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en en deskundigen infectiepreventie.

Inloggen

    Voor wie is Labinf@ct?

    • artsen-microbioloog
    • medisch moleculair microbiologen
    • andere academisch geschoolde functionarissen werkzaam in de diagnostiek op een medisch microbiologisch laboratorium (bijvoorbeeld viroloog, parasitoloog of arts-microbioloog in opleiding)

    Aanmelden