Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) heeft 18 november uitgeroepen tot de Europese Antibioticadag. Op deze dag besteden vele lidstaten in de Europese Unie aandacht aan het verantwoord gebruik van antibiotica. Wereldwijd worden steeds meer bacteriën resistent waardoor effectieve behandeling van infecties moeilijker wordt. Dit heeft een grote gevolgen voor de geneeskunde van mens en dier.

Met het programma van deze dag willen we laten zien dat preventie van antibioticaresistentie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de humane en de veterinaire gezondheidszorg. Dit bereiken we door het uitwisselen van informatie over initiatieven in de humane en veterinaire gezondheidszorg en bruggen te slaan naar elkaars werkveld.

Op deze Europese Antibioticadag presenteren prominente sprekers uit het humane en veterinaire veld samen een afwisselend programma over nieuwe initiatieven om verantwoord antibioticagebruik te stimuleren en zo de werkzaamheid van antibiotica te behouden.

Datum

18 november 2013

Locatie

Het Vechthuis, Jagerskade 13 – 15 3552 TL Utrecht, www.vechthuis.nl

Doelgroep

professionals binnen de humane en veterinaire gezondheidszorg: artsen, dierenartsen, apothekers, microbiologen, verpleegkundigen, paraveterinairen, erfbetreders , hygienisten, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden.

Deelnamekosten

De kosten voor dit symposium zijn € 65, =

Aanmelding

www.rivm.nl/agenda