Het RIVM organiseert dit najaar vanwege het 5-jarig bestaan van het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (www.sniv.nl), een symposium waarbij ingegaan wordt op de problemen rond antibioticaresistentie en infectiepreventie in verpleeghuizen. De sprekers behandelen enerzijds de theoretische invalshoek als ook de dagelijkse praktijk rond antibioticaresistentie, antibioticagebruik en infectiepreventie.

De dag bestaat uit een ochtend- en middagprogramma. Wij nodigen u van harte uit het symposium te bezoeken!

Datum

31 oktober 2013

Locatie

Regardz Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort (tegenover NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen)-station)

Doelgroep

professionals infectieziektebestrijding, met name specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, artsen infectieziektebestrijding, artsen-microbiologen, deskundigen infectiepreventie en kaderhuisartsen ouderengeneeskunde en artsen in opleiding zijn

Kosten

€ 55

Aanmelden

Tot 18 oktober 2013 op www.sniv.nl/symposium2013

Accreditatie

aangevraagd bij Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters), V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)&VS Verenigde Staten (Verenigde Staten), AbSg Accreditatiebureau Sociale geneeskunde (Accreditatiebureau Sociale geneeskunde), NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)

 

Programma

08.45 Registratie

09.00 - 9.30 Ontvangst en registratie

Voorzitter ochtendprogramma: Jan Kluytmans

9.30-9.45 Opening | Sabine de Greeff en Ellen Stobberingh

9.45-10.15 Uitbraken van MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ) spa T1081 in verpleeghuizen | Paul Gruteke en Peter Molenaar

10.15-10.45 Resistentieontwikkeling in verpleeghuizen | Ellen Stobberingh en Wieke Altorf-van der Kuil

10.45-11.15 Pauze

11.15-11.45 Antibioticagebruik in verpleeghuizen: rationeel of niet?| Laura van Buul en Cees Hertogh

11.45-12.15 Lessen uit de Europese HALT studie en uit onderzoek in Belgische woonzorgcentra | Béatrice Jans

12.15-12.30 Discussie n.a.v. ochtendprogramma | onder leiding van Jan Kluytmans

12.30-13.30 Lunch

Voorzitter middag programma: Cees Hertogh

13.30-14.00 Prevalentie registratie: meten is weten | Ine Cox en Emma Smid

14.00-14.30 Van incidentieregistratie in www.sniv.nl tot actie! | Astrid Beckers en Marie-José Veldman

14.30-15.00 Innovatie en infectiepreventie | Tensen en Nolte

15.00-15.15 Pauze + zaal gereed maken voor paneldiscussie

15.15-16.00 Afsluitende panel discussie | onder leiding van Andreas Voss

16.00 – 17.00 Tekenen voor accreditatie en borrel


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anja Haenen van het RIVM-Centrum infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control))

Telefoon: 030-274 43 33 /22 33

e-mail: sniv@rivm.nl