Casusbesprekingen infectieziekten met relevantie voor de dagelijkse praktijk

Op donderdag 15 december 2011 organiseert de afdeling Infectieziekten, deel uitmakend van het Centrum voor Infectie en Immuniteit Amsterdam (CINIMA), voor het 16de achtereenvolgende jaar een symposium Infectieziekten.

Aan de hand van ziektegeschiedenissen worden onderwerpen behandeld met grote relevantie voor de dagelijkse praktijk. Na presentatie van de casus wordt langs elektronische weg (stemkastjes) uw mening gevraagd; vervolgens wordt meer informatie over het ziektebeeld gegeven. Hierna is er tijd voor discussie.

Aan de orde komen algemene infectieziekten, klinische manifestaties en diagnostiek van een aantal virus infecties, reizigers-geneeskunde, HIVgerelateerde problematiek, beeldvormende diagnostiek bij infecties en het Rijksvaccinatieprogramma. We sluiten traditiegetrouw af met een infectieziektequiz.

  • Datum 15 december 2011
  • Locatie Academisch Medisch Centrum Amsterdam, collegezaal 5
  • Doelgroep Internisten (- infectiologen), medisch microbiologen, kinderartsen en assistenten in opleiding voor deze specialismen
  • Accreditatie Nederlandse Internisten Vereniging (NIV Nederlandse Internisten Vereniging (Nederlandse Internisten Vereniging )) met 6 punten, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)) met 6 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde))
  • Informatie en aanmelden www.amc.nl/congres