Op 12 mei is het 10e V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)-symposium met als thema BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen). Hoe resistent ben jij? De bestrijding van BRMO is één van de speerpunten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het is een onderwerp dat leeft onder de verpleegkundigen binnen de infectieziektebestrijding. Zij zijn de link met de praktijk. Zij krijgen de vragen van burgers en professionals over BRMO, maar wat betekent het eigenlijk over en wat is hun rol in de bestrijding van BRMO?

Dit jaar wordt tijdens het symposium ook de Petra Meerburgprijs uitgereikt aan een verpleegkundige die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van de infectieziektebestrijding.

Datum 12 mei 2017
Tijd 9.00-17.00 uur
Locatie RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MK Bilthoven
Doelgroep Sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding en deskundigen
infectiepreventie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
Aanmelden Via het aanmeldingsformulier op de website
Deelnamekosten ledenV&VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) €100
niet-leden € 120
studenten € 50
Meer informatie Ton Oomen. E-mail ton.oomen@rivm.nl of
Klazien Groeneveld. E-mail klazien.groeneveld@rivm.nl
Telefoon 030 – 274 70 00