Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor 100 sigarettenmerken die in Nederland op de markt zijn, de teer, nicotine en koolmonoxide (TNCOtar, nicotin and carbon monoxide) gehalten gemeten met de Canadian Intense (CICanadian Intense) methode. Deze gehalten zijn vergeleken met de TNCO gehalten die door fabrikanten zijn opgegeven en door hen zijn gemeten met de ISOInternational Organization of Standardization methode. Volgens het RIVM geeft de CI methode een betere benadering van wat een roker werkelijk inhaleert.

De TNCOtar, nicotin and carbon monoxide gehalten gemeten met de CICanadian Intense methode zijn voor alle 100 merken minimaal twee keer zo hoog als de door fabrikanten opgegeven gehalten, gemeten met de ISOInternational Organization of Standardization methode. Voor sommige sigaretten vallen de gehalten tot meer dan 20 keer hoger uit. Het grootste verschil tussen de twee meetmethoden is te zien bij sigaretten met relatief lage TNCO waarden in de ISO methode. Deze lage ISO TNCO waarden worden vooral veroorzaakt door een hoge mate van filterventilatie. Omdat bij de CI methode de filtergaatjes worden geblokkeerd, heeft de mate van filterventilatie geen invloed op de meetresultaten. Hierdoor zijn bij deze methode de verschillen in TNCO gehalten tussen merkvarianten kleiner.

Lees hier meer over de verschillen tussen de meetmethoden.

Wettelijke norm

De huidige wet bepaalt dat sigarettenrook maximaal 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide mag bevatten, gemeten volgens de ISO methode. De ISO TNCO gehalten vallen binnen die maximumwaarden en voldoen dus aan de wet. De CI TNCO gehalten komen daar in (bijna) alle gevallen boven uit. Dit is te zien in de grafieken.

 

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten als gemeten met de CI en de ISO methode.

Figuur. Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten als gemeten met de CI en de ISO methode. Ieder staafje toont het gehalte van één merk; gemeten met CI in rood, met ISO in zwart. De horizontale lijn toont het wettelijke maximum voor de ISO methode.

Resultaten per merk

De TNCO gehalten van 100 sigarettenmerken die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt zijn verwerkt in een tabel. De linker drie kolommen tonen de waarden die door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeten met de CI methode. In de middelste drie kolommen staan de waarden die door fabrikanten zijn opgegeven, en door hen zijn gemeten met de wettelijk voorgeschreven ISO methode. De ratio’s in de rechter drie kolommen laten zien hoeveel keer hoger de TNCO gehalten zijn met de CI methode vergeleken met de ISO methode. De kolommen voor teer zijn weergegeven in blauw, die voor nicotine in groen en die voor koolmonoxide in oranje.

Bekijk hier de tabel met meetresultaten op volgorde van ratio in teergehalte.

Bekijk hier de tabel met meetresultaten op alfabetische volgorde.