Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de gebruikersinstellingen van elektronische sigaretten (e-sigaretten). Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die ervaring hebben met het gebruik van e-sigaretten.

Achtergrond van het onderzoek

Er zijn veel verschillende typen e-sigaretten. Vaak kunnen gebruikers zelf het vermogen instellen. Bij een hoog vermogen ontstaat meer damp, maar dit kan ook een verbrande bijsmaak veroorzaken, of zelfs een zogenaamde ‘dry hit’ (of ‘dry puff’).
Gebruikers geven aan dat een ‘dry hit’ heel naar smaakt. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil graag weten bij welke instelling gebruikers een verbrande bijsmaak of een dry hit ervaren. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Wie kan meedoen?

U kunt meedoen aan dit onderzoek wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U gebruikt al 3 maanden of langer dagelijks nicotinehoudende e-sigaretten
  • U heeft geen negatieve gezondheidseffecten ervaren van uw e-sigaretgebruik (bijvoorbeeld allergieën of ademhalingsproblemen)
  • U bent niet zwanger en geeft geen borstvoeding ten tijde van het onderzoek
  • U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wat houdt meedoen in?

Als u meedoet, dan brengt u één bezoek aan het onderzoekscentrum in Wageningen. Dit bezoek vindt plaats op vrijdag 30 november en duurt van 9:00 uur tot ongeveer 16:00 uur. Tijdens dit bezoek zult u verschillende e-sigaretten gebruiken bij verschillende instellingen.  In totaal neemt u over de hele dag ongeveer 100 trekjes. De e-sigaretten worden bij het onderzoek uitgedeeld; u hoeft dus niet uw eigen e-sigaret mee te brengen.
 

Bij aanvang van uw bezoek testen we ook of u die dag een normaal reukvermogen heeft. Als uit de test blijkt dat u, bijvoorbeeld door verkoudheid, geen normaal reukvermogen heeft dan kunt u helaas niet meedoen aan het experiment. U krijgt dan een deel van de deelnemersvergoeding.

Wat is de vergoeding?

  • Een financiële vergoeding van €50 voor uw deelname aan het onderzoek.
    (als uit de reuktest blijkt dat u op de dag van het experiment geen normaal reukvermogen heeft, dan kunt u niet deelnemen aan het experiment en krijgt u een lagere vergoeding, namelijk €10)
  • Reiskostenvergoeding
  • Bij uw bezoek wordt u een lunch aangeboden in het ‘Restaurant van de Toekomst’ op de campus van Wageningen University

Meer informatie of aanmelden?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek en wilt u er meer over weten? Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

 

Wilt u zich aanmelden voor deelname aan dit onderzoek? Stuur dan een mail naar onderzoekelektronischesigaret@rivm.nl

Vermeld in ieder geval uw naam en contactgegevens (e-mail of telefoonnummer).

Veel gestelde vragen over het e-sigaretten onderzoek naar ‘dry hits’

We hebben inmiddels een aantal aanmeldingen, vragen en suggesties mogen ontvangen. We delen graag onze antwoorden op de meest gestelde vragen en opmerkingen in deze ‘veel gestelde vragen’ lijst, zodat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd wordt.

We hebben de vergoeding voor deelname vastgesteld aan de hand van een richtlijn voor onderzoek met proefpersonen. Als u deze te laag vindt, dan meldt u zich niet aan. Wat betreft de reiskosten vergoeding: Als u met het openbaar vervoer (2e klasse) reist worden uw reiskosten volledig vergoed. Als u met eigen vervoermiddel komt, dan ontvangt u een vergoeding van 0,09 Euro per kilometer.
 

We hebben aangegeven dat u uw eigen sigaret niet mee hoeft te nemen, maar het mag wel. We begrijpen dat de lage concentratie nicotine of de smaak van de e-liquids voor dit onderzoek voor veel dampers weinig voldoening zullen geven. Als u gebruik wil maken van uw eigen sigaret in pauzes, dan hebben we daar geen bezwaar tegen. We vragen u wel om te bedenken dat wij en u te gast zijn op de campus van Wageningen University. Er zijn huisregels waar we ons aan moeten houden, onder andere met betrekking tot de plekken waar wel en niet gedampt of gerookt mag worden.
 

We gebruiken voor het onderzoek producten die vrij verkrijgbaar zijn in Nederland. Ze worden niet aangepast voor het onderzoek. We gebruiken Justfog Q16 clearomizers met coils van 1.2 en 1.6 ohm, in combinatie met een Eleaf Pico.
 

We testen met een korte geurtest of u in staat bent een paar geuren te identificeren. Als u niet verkouden bent, dan is de kans dat u deze test haalt groot. Bij een eerder intern onderzoek onder RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu collega’s slaagde iedereen voor de test. Als u onverhoopt op de dag van het experiment verkouden bent dan is het waarschijnlijk het beste om niet te komen. We vragen u om ons dat dan zo spoedig mogelijk te laten weten.

Ja, we hebben het zelf ook uitgeprobeerd, en ja, het is heel vies.

Bij dry hits komen inderdaad meer schadelijke stoffen vrij in de damp dan bij normaal e-sigaret gebruik. Allereerst willen we dit voor de deelnemers zoveel mogelijk voorkomen. Daarom beginnen we bij een laag vermogen, en verhogen dat in de loop van het experiment. Zodra u een onaangename verbrande bijsmaak begint te proeven, dan geeft u dat aan en stopt u. U hoeft niet door te gaan tot het maximale vermogen. Desondanks is het toch mogelijk dat u bij het experiment te maken kunt krijgen met echte dry hits. Dat gebeurt waarschijnlijk ook soms bij uw normale e-sigaret gebruik.

Dat begrijpen we, en daarom geven we het ook van tevoren aan, zodat u er rekening mee kan houden bij uw beslissing om wel of niet mee te doen. Koffie heeft een negatieve invloed op het reukvermogen. Bovendien is de smaak van koffie ook een beetje bitter/‘verbrand’, dat maakt het extra relevant voor dit onderzoek.

Het doel van het onderzoek is om de meetmethoden die we gebruiken bij e-sigaretonderzoek te verbeteren. Als we in het laboratorium onderzoek doen naar de samenstelling van damp van e-sigaretten, dan gebruiken we een damprobot. Dit apparaat dampt e-sigaretten volgens een vast programma (We kunnen instellen hoeveel trekjes we willen, volume van ieder trekje, tijdsinterval tussen trekjes, enzovoort).

We willen graag op de een of andere manier zeker weten dat we bij onze metingen met de damprobot geen last hebben van een verbrande smaak of zelfs van dry hits. Wat we nu doen is dat we een vrijwilliger laten meeproeven, maar dat is op de lange termijn geen goede oplossing. We moeten zoveel metingen doen. Daarom zijn we op zoek naar een betere manier.

Wat we met het onderzoek willen bereiken is dat we met een analytisch chemische methode kunnen vaststellen of er sprake is van een verbrande smaak. Waarschijnlijk zitten er op zo’n moment stoffen in de damp die er normaal niet inzitten (die proef je namelijk), en die kunnen we misschien ook analytisch chemisch meten. Daarom willen we ervaren e-sigaret gebruikers een aantal e-sigaretten/e-liquid combinaties laten proeven bij verschillende instellingen. Die gebruikers kunnen precies aangeven op welk moment er sprake is van een verbrande bijsmaak. Vervolgens gaan we dezelfde e-sigaretten op dezelfde manier door de damprobot laten dampen in het laboratorium, en bepalen we de chemische samenstelling van de damp.

We vragen ervaren e-sigaretgebruikers omdat die subtiele veranderingen in de smaak van een e-sigaret kunnen herkennen. Dat helpt om zo goed mogelijk het omslagpunt tussen normale smaak / verbrande smaak te kunnen vaststellen.
 

Het doel van het onderzoek is, zoals hierboven beschreven, om onze onderzoeksmethoden te verbeteren. We willen voorkomen dat we bij onze metingen aan e-sigaretten onrealistisch waarden rapporteren. We weten dat e-sigaret gebruikers de verbrande smaak van een dry hit vermijden, en dat willen we dus ook bij onze laboratoriummetingen doen.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt geen beleid. We beslissen niet over accijns, en maken geen andere wetgeving. Ongeacht de uitkomsten zullen we onze onderzoeksresultaten delen met onze opdrachtgever: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie kan nieuwe wetgeving maken op basis van onze onderzoeken en die van anderen.

Bij dit onderzoek proberen we niet te achterhalen op welke manieren een dry hit kan ontstaan of hoe het te voorkomen is. Bij het experiment gaan we het vermogen van de e-sigaret steeds beetje verhogen, en zo de grens opzoeken van de gebruikte clearomizer. Wij verwachten dat daarbij op een bepaald moment een verbrande bijsmaak optreedt, of zelfs dry hits, maar dat zal het onderzoek uitwijzen. We kunnen in toekomstig onderzoek de resultaten gebruiken om het effect van andere factoren, zoals vloeistoftoevoer, vermogen en airflow te onderzoeken.
 

Ervaren deelnemers weten hoe een e-sigaret hoort te smaken, en kunnen aangeven wanneer er een verbrande bijsmaak is, ook als die maar subtiel is (een echte dry hit zullen de meeste mensen wel proeven). Verder wordt van de deelnemers gevraagd om (na wat uitleg) zelfstandig met de e-sigaretten aan de gang te gaan. Tenslotte willen we niet onnodig mensen laten dampen die dat niet uit zichzelf toch al doen.
 

Het onderzoek wordt betaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

We gaan proberen de resultaten in een wetenschappelijk, peer-reviewed tijdschrift te publiceren. We kunnen nog niet aangeven welk tijdschrift dat zal zijn, of wanneer de resultaten gepubliceerd zullen worden. Dat kan soms lang duren (maanden). Als u graag op de hoogte wil blijven, laat dat dan aan ons weten, dan sturen we u een berichtje als we weten waar en wanneer de resultaten gepubliceerd worden.