Cacaobonen zijn de boonachtige zaden die zich bevinden in de peul (vrucht) van de cacaoboom – een boom die groeit in de tropen. Het extract dat wordt gemaakt van deze bonen bevat diverse stoffen die van invloed kunnen zijn op de psyche; zogenaamde psychoactieve middelen. In het extract bevinden zich bijvoorbeeld de psychoactieve stoffen cafeïne, serotonine, theobromine, tryptofaan en tryptamine.


Algemeen gebruik
Cacaobonenextract wordt gebruikt om chocolade en andere voedingsproducten en dranken van te maken. Het wordt ook gebruikt in de cosmetische industrie.

Toepassing binnen de tabaksindustrie
Alle bestanddelen van de cacaopeul (schil, extract en poeder) worden gebruikt in de productie van sigarettentabak. Het chocolade-aroma van cacao wordt toegevoegd om de tabak milder te maken en de smaak te verbeteren.
De gemiddelde hoeveelheid cacao die wordt toegevoegd aan sigaretten vormt ongeveer 0,3% van het tabaksgewicht van één sigaret. De aangegeven maximum toegevoegde hoeveelheid cacao bedraagt iets meer dan 1% van het totale tabaksgewicht.

Schadelijke gezondheidseffecten
Of cacao de toxiciteit van sigarettenrook verhoogt is onduidelijk. Echter, gezien het feit dat cacao de sigaretten mogelijk aantrekkelijker maakt, kan gesteld worden dat het indirect schade toebrengt.

Invloed op de rookverslaving
Wanneer sigaretten beter smaken als er cacao wordt toegevoegd dan zou dit het makkelijker maken voor rokers om verslaafd te raken. Verder zijn de psychoactieve bestanddelen in cacao eveneens aangetroffen in sigarettenrook. Deze bestanddelen worden verondersteld de aantrekkingskracht van sigaretten op twee manieren te vergroten:
1. zij dragen eraan bij dat de longen meer nicotine kunnen opnemen en
2. zij vormen de stof harman, waarvan wordt verondersteld dat het de stemming op dezelfde wijze beïnvloedt als antidepressiva.

Het is niet bekend in hoeverre cacao de smaak en geur beïnvloedt van de geïnhaleerde rook. Bovendien is het vanwege de lage aanwezige hoeveelheden nog maar de vraag of cacao een grote invloed zou kunnen hebben op sigarettenverslaving. Niettemin is het wel bekend dat additieven die de sigarettensmaak beïnvloeden uiteindelijk ertoe kunnen leiden dat men meer sigaretten gaat roken en zij zo de oorzaak zijn van een hogere mate van blootstelling aan de giftige stoffen in sigarettenrook.

© Afbeelding: Federal Office of Public Health FOPHFederal Office of Public Health, Switserland